BBC

 

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez:

1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na:

a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej.

b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego.

c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: •

·         magazyn wyrobów gotowych,

·         drogi przejazdowe transportu wewnętrznego,

·         •miejsca parkingowe,

2.Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 16 730 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 201 500,00 zł

 

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=388&part=1.2&filename=image001.png

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 28.11.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO

 

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MGL Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

 

         1.MGL Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka
         2.Meta Systemy Magazynowania Sp. z o.o.; ul. Stefana Korbońskiego 12; 3-443 Kraków.

 

Wyniki postępowania dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130078#

________________________________________________________________________________________________________________________

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=372&part=1.2&filename=image001.png

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 23.11.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/11/RPOWZ 1.6 /2018 NA DOSTAWĘ JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO.

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie Setmil SP. z o.o., ul. Pyskowicka 20, 41-800 Zabrze

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

 

 1. Setmil SP. z o.o., ul. Pyskowicka 20, 41-800 Zabrze

 

Wyniki postępowania dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147887

 

________________________________________________________________________________________________________________________

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=319&part=1.1.2&filename=image001.png

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 07.11.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC SP. z o.o.  projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

1.       ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018

2.       Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

3.       Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

4.       Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.

5.        Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.       Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147874

________________________________________________________________________________________________________________________

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=320&part=1.1.2&filename=image001.png

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 07.11.2018


Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/RPOWZ 1.6 /2018 NA DOSTAWĘ JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO.

 
W związku z realizacją przez Firmę BBC SP. z o.o.  projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

1.       ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/RPOWZ 1.6 /2018

2.       Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

3.       Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

4.       Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.

5.        Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.       Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147887

 

________________________________________________________________________________________________________________________

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=298&part=1.2&filename=image001.png

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 30.10.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 1/09/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG

 

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie: PUH TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Podmiejska 15C; 66 – 400 Gorzów Wlkp. Oddział Szczecin; ul. Heyki 2N; 70-631 Szczecin

 

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

 1. PUH TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Podmiejska 15C; 66 – 400 Gorzów Wlkp. Oddział Szczecin; ul. Heyki 2N; 70-631 Szczecin Integrator RHC Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Polna 127,
 2. Fronius Polska Sp. z o.o.; ul. Gustawa Eiffel’a 8; 44-109 Gliwice,
 3. ARC-Serwis Łukasz Borowski; ul. Willowa 8, 71-650 Szczecin,
 4. RYWAL-RHC Spółka z o.o. w Warszawie, Oddział Bydgoszcz;ul. Fordońska 112A; 85-739 Bydgoszcz.
 5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECH-MIX” Wiesław Rymarczyk; ul. Zielona 7a; 76-200 Słupsk;
 6. Spawalnictwo i Urządzenia Techniczne dla Ochrony Środowiska Sp. z o.o.; ul. Bilińskiego 12; 71-703 Szczecin.
 7. Centrala Techniczna „ELTECH” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3; 58-100 Świdnica.

 

Wyniki postępowania dostępne na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136843#

 

 

mailbox:///C:/Users/OEM/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fc7ehgmn.default/Mail/pop3.metaltech.com.pl/Inbox?number=233&part=1.2&filename=image001.png

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 09.10.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  3/08/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie: Integrator RHC Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Polna 127.

 

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

       
   
 1.Integrator RHC Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Polna 127,
     2.Air Products Sp. z o.o.; 42-470 Siewierz; ul. Kielecka 30,
     3.Valk Welding CZ s. r. o. Podnikatelský areál 323/18; 742 51 Mosnov Czechy

 

Wyniki postępowania dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131084#

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 08.10.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  nr 2/08/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie Eurometal Sp. z o.o.; Miszewko 41; 80-297 Banio

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

 
      1.ABH Maszyny Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerszcza 78/80, 02-401 Warszawa
      2.WARCOM ENGINEERING & service S.r.l.; Via Enrico Fermi 3; 25030 ADRO (BS), Italy
      3.Eurometal Sp. z o.o.; Miszewko 41; 80-297 Banio

 

Wyniki postępowania dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130078#


________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

 

CHOJNICA 14.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC SP. z o.o.  projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na  „DOSTAWĘ 20 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ W POSTACI PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWANIA STALI MIG/MAG, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4.

 

Załączniki:

1.       ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.6 /2018

2.       Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

3.       Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

4.       Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.

5.        Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.       Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136843#

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

 

CHOJNICA 23.08.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/08/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ PIĘCIU SUWNIC WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienie zostanie udzielone firmie: Zakłady Produkcyjno – Usługowe „Maran” SP. z o.o., ul. Budowlanych 42; 80-298 Gdańsk

 

 

 

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

   Zakłady Produkcyjno – Usługowe „Maran” SP. z o.o., ul. Budowlanych 42; 80-298 Gdańsk

 1. GH Cranes Sp. z o.o. ; ul. Górnicza 2B; 42-100 Kłobuck

 2. Fortech Spółka Cywilna G.Ceglarz M. Kabata R. Żbik; ul. Żytniów 31; 46-325 Rudniki

 3. Jack Crane Sp. z o.o.; ul. Wyzwolenia 2/300; 41-103 Siemianowice Śląskie.

 

Informacja o wynikach postępowania dostępna jest również na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130072

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16 Tytuł projektu: „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

CHOJNICA 17.08.2018

Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ DWÓCH WYPALAREK LASEROWYCH DO WYCINANIA ELEMENTÓW Z BLACHY WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienie zostanie udzielone firmie: DEVICE s.r.o.; 28. řijna 3346/91; 702 00 Ostrava

 

 

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły oferty następujących firm:

  LVD Polska Sp. z o.o.; ul. Wyspiańskiego 45, 47-206 Kędzierzyn Koźle

 1. Amada Sp. z o.o.; Cholerzyn 467; 32-060 Liszki

 2. Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce; Trasa Nikodema i Józefa Renców 33, 40-865 Katowice

 3. DEVICE s.r.o.; 28. řijna 3346/91; 702 00 Ostrava

 

Informacja o wynikach postępowania dostępna jest również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120954

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16

 

`CHOJNICA 14.08.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC SP. z o.o.  projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „DOSTAWĘ DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4.

 

Załączniki:

1.       ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/RPOWZ 1.6 /2018

2.       Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

3.       Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

4.       Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.

5.        Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.       Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

7.       Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1131084

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16

                CHOJNICA 08.08.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/RPOWZ 1.6 /2018 na DOSTAWĘ PIĘCIU SUWNIC WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

W związku z realizacją przez Firmę BBC SP. z o.o.  projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „DOSTAWĘ PIĘCIU SUWNIC WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

1.       ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/RPOWZ 1.6 /2018

2.       Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

3.       Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

4.       Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.

5.        Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

6.       Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

7.       Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

 

Zapytanie ofertowe upubliczniono również na stronie internetowej pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130072

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”

Chojnica 21.11.2017

 

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/RPOWZ 1.6 /2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM.

 

1.      Zamawiający:

BBC SP. z o.o.

Chojnica 3

78-650 Chojnica

Polska

REGON: 321586997,

NIP: 7651691121

 

 

Zamawiający BBC sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM na podstawie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/RPOWZ 1.6 /2017 zostaje zakończone jako rozstrzygnięte.

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie „Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs”; ul. Zamkowa 20; 72-200 Nowogard – oferta złożona dnia 15.11.2017r.

 

 

Załącznik: Informacja o WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – skan.

Copyright Nazwa.pl