BBC

 

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez:

1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na:

a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej.

b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego.

c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: •

·         magazyn wyrobów gotowych,

·         drogi przejazdowe transportu wewnętrznego,

·         •miejsca parkingowe,

2.Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 16 730 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 201 500,00 zł

 

Kontakt:

78-650 Mirosławiec

ul Chojnica 3

Telefon : 502 119 984

E-mail: poczta.bbc@gmail.com

NIP: 7651691121

KRS: 0000528877
 
Copyright Nazwa.pl