BBC

 

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez:

1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na:

a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej.

b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego.

c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: •

·         magazyn wyrobów gotowych,

·         drogi przejazdowe transportu wewnętrznego,

·         •miejsca parkingowe,

2.Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

 

Całkowita wartość projektu brutto: 16 730 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 201 500,00 zł

 

O nas

Spółka BBC powstała w 2014 roku. Jej celem jest działalność kooperacyjna z firmami które poszukują dostawcy usług w zakresie :
- spawania
- lakierowania proszkowego i natryskowego
- montażu produktów
Według dokumentacji powierzonej.

Firma dysponuje hala produkcyjną o powierzchni 4500 m2 wyposażoną w suwnice 5t oraz stanowiska spawalnicze, śrutownię, lakiernie proszkowa, lakiernie natryskową. 
Obecnie zatrudniamy 60 pracowników..
Copyright Nazwa.pl